Sistem Manajemen Koperasi Susu

image
image

Pengelolaan Setoran Susu

Mengelola data setoran susu anggota koperasi.

image

Pengelolaan Hasil Lab. Susu

Mengelola data hasil uji laboratorium susu.

image

Pengelolaan Pembayaran Susu

Mengelola data pembayaran susu anggota koperasi.

Replace
Colors
Drop image
(or click)

Loading image

TextBackground
Color #61BD6D   Color #1ABC9C   Color #54ACD2   Color #2C82C9   Color #9365B8   Color #475577   Color #CCCCCC   
Color #41A85F   Color #00A885   Color #3D8EB9   Color #2969B0   Color #553982   Color #28324E   Color #000000   
Color #F7DA64   Color #FBA026   Color #EB6B56   Color #E25041   Color #A38F84   Color #EFEFEF   Color #FFFFFF   
Color #FAC51C   Color #F37934   Color #D14841   Color #B8312F   Color #7C706B   Color #D1D5D8   Clear Formatting
Color #61BD6D   Color #1ABC9C   Color #54ACD2   Color #2C82C9   Color #9365B8   Color #475577   Color #CCCCCC   
Color #41A85F   Color #00A885   Color #3D8EB9   Color #2969B0   Color #553982   Color #28324E   Color #000000   
Color #F7DA64   Color #FBA026   Color #EB6B56   Color #E25041   Color #A38F84   Color #EFEFEF   Color #FFFFFF   
Color #FAC51C   Color #F37934   Color #D14841   Color #B8312F   Color #7C706B   Color #D1D5D8   Clear Formatting
Drop image
(or click)

Loading image